Back to Top

I - Informacje o administratorze danych osobowychI - Informacje o administratorze danych osobowych
Firma P.P.H. SOJAN inż. Jan Sołtysiak z siedzibą ul. Strażacka 56, 42-125 Kamyk ul. Strażacka 56, 42-125 Kamyk 0048 / 605 66-17-81 0048 / 601 42-72-45 administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.


II - Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych

Wykonanie obowiązków prawnych:– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO. Okres: czas wynikający z przepisów.2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówieńPodstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.3. Nasz prawnie uzasadniony interes:– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,– weryfikacja wiarygodności płatniczej,– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobecnas roszczeń przez czas trwania postępowania.


III - Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe
Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej, rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi takapotrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru. 4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) –jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych należności.6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas naszych należności i roszczeń.


IV - Przysługujące Państwu uprawnienia
Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru (osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:– dostęp do danych, – sprostowanie i poprawienie danych,– ograniczenie przetwarzania danych,– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych, – przeniesienie danych, – cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,– wniesienie sprzeciwu. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


V - Zabezpieczenie Państwa danych osobowych
W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń, dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

cert

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.